Kwaliteit behouden van zorg en de BIG herregistratie.

Er moet me iets van het hart, ik maak me zorgen! Je zorgen maken leidt tot niets, stappen ondernemen gericht op een oplossing wel. Het ondernemen van stappen is in het geval van de BIG herregistratie en het Nederlands Zorg systeem niet aan mij, daarom schrijf ik dit verhaal, hopend op verhelderende reacties.

We leven in zorgland in het jaar van de BIG-herregistratie voor Verpleegkundigen. Kwaliteit inzichtelijk maken, meetbaar en controleerbaar daar sta ik in dit vak achter, bovendien weten we al jaren dat dit moment gaat komen. De vraag is, of het handig wordt aangepakt en of het zijn doel niet voorbijstreeft.

Wanneer je als verpleegkundige de eisen voor herregistratie niet haalt, of ervoor kiest je niet te laten herregistreren, dan ben je verpleegkundige af, “niet praktiserend verpleegkundige”. Je kunt ook niet gaan werken als Verzorgende IG, verzorgende of een ander beroep binnen de zorg, daar je daarvoor de papieren niet hebt. Maar, als je zoals ik voordat je verpleegkundige werd Verzorgende IG was, mag je wel als VIG gaan werken.

Natuurlijk blijft het zo dat je geen handelingen mag uitvoeren waarvoor je niet bevoegd of bekwaam bent, of je dat voelt. Maar ben je ervan bewust dat verpleegkundigen mede dankzij de registratie veel beter meetbaar zijn in kwaliteit en sterker nog bij onbevoegd/ onbekwaam handelen zijn er meer mogelijkheden

De wet BIG heeft als doelstelling de kwaliteit van beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Om dit te bereiken zijn in de wet waarborgen opgenomen zoals titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Behalve de geneeskundige handelingen heeft de wet ook betrekking op verzorgende en verplegende handelingen. ( Bron VWS)

Kortom, Het BIG-register is er om duidelijkheid te geven over de bevoegdheden van de zorgverlener, maar veel beroepen in de gezondheidszorg zijn niet geregistreerd en de zorgverleners zijn wel bevoegd!

Dit jaar zal blijken hoeveel BIG geregistreerde verpleegkundigen, zich niet (kunnen) laten herregistreren, dat schoont het register op.

Hoe wordt de kwaliteit van beroepsuitoefening bevorderd en bewaakt in bijvoorbeeld de beroepsgroep VIG? Is het gevolg van de herregistratie dat de zorgdruk komt te liggen bij de ( met alle respect) lager opgeleidde zorgverleners die geen registratie kunnen verliezen, nog voor het tuchtrecht opgeroepen kunnen worden?

Had Nederland de BIG-geregistreerden kunnen aanbieden een herintredercursus te doen, om de registratie te behouden en de “oude zorgrot” terug te brengen op de vloer? Of is het een optie een registratie op te zetten voor de zorgberoepen die niet onder de wet BIG vallen? Zodat de patiënt en collega’s gewaarborgd zijn van professioneel handelen.

Ik ben een aantal geleden uit de directe zorg gestapt en ben me ervan bewust dat ik niet zonder training kan gaan werken als verpleegkundige. Mijn registratie verloopt en vanaf 1-01-2013 ben ik niet praktiserend verpleegkundige. Dat zegt zoveel als “niet bevoegd en bekwaam om nu als verpleegkundige te werken”aangevuld met “opgeleid als verpleegkundige en in het hart verpleegkundige”

Laat maatregelen compleet zijn, zodat ze daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit in de zorg. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

4 × 5 =