De Tien Geboden voor Verpleegkundigen: ‘Old School’ of Opfrisser?

bron: http://wouterkeijser.wordpress.com

Dag in, dag uit houden wij (ik, collega-coaches en vele anderen) ons bezig met verbeteringen in de zorg. De ene teamtraining na het andere leiderschapsprogramma. Maar onderstaande lezend bekomt mij de vraag: is het niet veel oude wijn in nieuwe zakken? Is veel van wat we met zoveel enthousiasme uitleggen, herhalen, trainen en voor-(proberen-te)-leven eigenlijk niet veel meer dan de wijsheid die decennia geleden al werd gebezigd?

Lees en oordeel zelf…

 

De Tien Geboden voor Verplegenden. 

1. Wees vol van Uw zieken, leeg van Uzelf
Word dan pas verpleegster als ge er naar verlangt Uw naaste, de gemeenschap, te dienen. Als ge U ‘geroepen’ voelt zieken te helpen en begrijpt, dat ge in de ziekenkamer vol van Uw zieken, leeg van Uzelf moet zijn.

2. Bedenk de grote verantwoordelijkheid, die de ziekenverpleging U oplegt
Bedenk hoe één onnauwkeurigheid, één fout, het leven van een mens, het geluk van een familie kan vernietigen.

3. Een intelligente gehoorzaamheid wordt verwacht
Anderen kunnen gehoorzamen is één der eerste eisen. Doch een intelligente gehoorzaamheid wordt hier verwacht, niet een botweg uitvoeren van bevelen.

4. Grotere kennis en bedrevenheid alléén geven het recht, de plaats der verwanten in te nemen
Bedenk wel, dat ge in liefde en zorgzaamheid een moeder, een echtgenote, een dochter, nooit kunt overtreffen.

5. Verwaarloos Uw uiterlijk zo min als Uw innerlijk, noch Uw manieren
Een eerste indruk kan van zoveel betekenis zijn voor den zieke, die zich aan U moet toevertrouwen, voor de familie, die de zieke aan U moet overlaten. Wellevendheid maakt het leven van allen, die met U in aanraking komen, aangenamer, ook van Uw collega’s.

6. Treed beslist op
Overweeg te voren, stel U eerst goed op de hoogte, doch àls ge handelt, handel dan kalm en zeker, opdat Uw patiënt zich vol van vertrouwen aan U kan overgeven. Zo zult ge een hulp en een steun voor hem worden en hem kunnen helpen, de vaak slappe wens om te genezen, te maken tot de krachtige wil om te genezen.

7. Spreek nooit over Uw patiënt, of over zijn ziekte, met anderen
Al, wat in de uitoefening van Uw beroep ter Uwer kennisse komt, moet beschouwd worden als een ambtsgeheim. Ook in Uw leerjaren, vóór ge de belofte tot stilzwijgen hebt afgelegd.

8. Spreek en beweeg U rustig
Haastige, drukke mensen zijn een kwelling voor een zieke. Maar, rustig zijn sluit vlugheid en opgewektheid niet uit. Een zonnige zuster is een zegen in de ziekenkamer, waar de vreugde ook haar scepter kan zwaaien, zij het op stille wijze.

9. Leef hygiënisch, voorkom besmetting, zorg voor geregelde ontspanning
Doordring U van de grote waarde van het gezegde: Voorkomen is beter dan genezen. Niet alleen ten bate van Uw zieke, doch ook van Uzelf. Leef hygiënisch, voorkom besmetting, zorg voor geregelde ontspanning, die – geen grote inspanning worde.

10. Houd de naam van Uw ziekenhuis, corps hoog
Streef er naar, Uw beroep te verheffen. In dezelfde mate als het aanzien der verplegenden stijgt, neemt het vertrouwen in hen toe. Gij doet oneindig meer voor Uw patiënt, als ge hem technisch wel uitstekend helpt, doch hem door Uw optreden dit vertrouwen ontneemt, zodat hij zich in Uw hoede niet veilig en geborgen weet.

bron: Melk, H.A. (1931). De praktijk der Ziekenverpleging. (Den Haag).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

4 + zeven =